Stagii de practică la biroul parlamentar
în perioada octombrie-decembrie 2019

Descrierea programului:
Senatorul Radu Mihail organizează în perioada 07.10.2019-20.12.2019 programul de stagii de practică în cadrul biroului parlamentar din Bucureşti.
Programul se adresează studenţilor de licenţă şi masteranzilor, cu vârste cuprinse între 18-25 de ani care doresc să se familiarizeze cu activitatea din cadrul Parlamentului României şi să îşi dezvolte competenţe în cele două domenii de activitate ale domnului senator: Diaspora și politică externă. 
Candidaţii pot trimite dosarele lor la adresa de mail: radu.mihail@senat.ro cu menţiunea „Stagiu de practică 2019”.
Anunţarea candidaţilor programaţi pentru interviu se va face telefonic şi/sau la adresele de mail indicate. La final vor fi selectați doi stagiari.

Calendarul programului:
 25.09.2019-01.10.2019 – perioada de înscrieri;
02.10.2019-04.10.2019 –  evaluarea dosarelor;
04.10.2019 – interviuri;
04.10.2019 –  anunţarea candidaţilor acceptaţi;
04.10.2019 – confirmarea locului obţinut;
07.10.2019 – începerea stagiului;
20.12.2019 – încheierea programului.

Documente necesare:
Curriculum vitae;
Scrisoare de intenţie de maxim 1.000 caractere;
Opţional: scrisoare de recomandare din mediul academic şi/sau profesional (poate constitui un avantaj).

Criterii de eligibilitate:
Vârsta cuprinsă între 18-25 de ani;
Student(ă) licenţă sau masterand(ă) Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale, Studii de Securitate, Sociologie, Jurnalism;
Cunoştinţe în domeniul politicii externe şi politicii europene;
Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de preferință engleza. (Limba franceză sau limba germană constituie un avantaj);
Disponibilitate de minim 4 ore pe săptămână.

Responsabilităţi:
Monitorizare evenimente de interes pentru România pe plan internaţional;
Monitorizare evenimente din statele cu comunităţi româneşti semnificative;
Contribuire la procesul de comunicare al biroului parlamentar;
Urmărirea procesului legislativ.

Beneficii:
Scrisoare de recomandare. La cerere, se poate elibera adeverinţă de practică.

Start typing and press Enter to search